top of page
Senior Man portret

VOORZITTER 

Voorzitter

I

Marielle-Mets-01 hr kopie.jpg

Marielle Mets 

Secretaris

Ik ben Mariëlle Mets, 53 jaar, moeder van 2 kinderen en woon al mijn hele leven met plezier in Zoetermeer.  Mijn hobby’s zijn o.a. schilderen, fietsen en wandelen met onze hond. Samen met mijn partner ga ik graag naar kringloopwinkels en concerten. 

Ik verzorg de marketing bij Museum De Voorde en werk als freelance marketeer voor verschillende klanten. Daarnaast zet ik mij in als vrijwilliger voor Wereldwinkel Zoetermeer. En sinds kort ook als secretaris voor Magisch Zoetermeer. Ik hoop samen met de stichting bij te kunnen dragen aan het verminderen van eenzaamheid bij ouderen en jongeren. 

Foto 29-09-2021 13 03 25.jpg

MARJA VAN OLST

Penningmeester

Ik ben in 1949 geboren in Amsterdam. Daar heb ik gewoond totdat ik ging trouwen. Omdat we in Amsterdam geen huis konden krijgen, hebben we een huis gekocht in Nederhorst den Berg, in het Gooi. Daar hebben we met veel plezier 10 jaar gewoond. In 1986 zijn we verhuisd naar Zoetermeer. We hebben 2 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen.

Ik heb tijdens mijn werkzame leven gewerkt in de automatisering in diverse functies. Na mijn pensionering ben ik begonnen met vrijwilligerswerk. Via Gilde Samenspraak help ik anderstaligen om Nederlands te leren.  Mijn hobby’s zijn tennissen, golfen, wandelen en fietsen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om leuke dingen te organiseren voor eenzame ouderen in Zoetermeer. 

image.jpg

ROY NOLTEN

Bestuurslid

Nu ik met mijn, nu nog maar twee leden tellende, gezinnetje al ruim 38 jaar in Zoetermeer woon, mag ik mij gerust een ras-Zoetermeerder noemen. Maar ik kan niet verhullen dat ik een kleurtje heb, zij het deels veroorzaakt door het veel buiten zijn in onze tuin tijdens het heersende virus-gedoe… Mijn roots liggen in Indonesië.

We kwamen in 1982 als min of meer jonge ouders met drie lagere-scholieren de gemeente binnen en vallen nu zo ongeveer in de categorie waarvoor de stichting, waar we het nu over hebben, zich inzet.

Kortom, ik ben 72 jaar en woon in de Vlamingstraat -de voormalige buitenwijk van het naoorlogse dorp- met het Stadshart en de Dorpsstraat binnen handbereik. In de zomer van 2011 besloot ik vervroegd met pensioen te gaan, en daarmee sloot ik een ruim veertigjarige periode af waarin ik mij voornamelijk bezighield met kustwaterbouw, daarmee zorgend voor de veiligheid van onze kust. Dat varieerde van het aanbrengen van miljoenen kuubs zand op duin en strand tot werken aan de Oosterscheldekering en de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. Mijn werkzame periode sloot ik af bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Naast werken ruimde ik veel tijd in voor commissie- en bestuurswerk bij de tennisclub, waar ik bij elkaar ook nog zo’n acht jaar voorzitter was. Sinds 2011 ben ik bij de Zonnebloem actief geweest, bij de ouderenbus als reserve-chauffeur, mantelzorger voor mijn inmiddels overleden ouders en daarna voor een oude tante; ben druk binnen de golfclub in evenementencommissie en redactieraad en natuurlijk ook met het spelletje zelf, dat ik nog héél lang hoop te kunnen doen.

Via de stichting hoop ik ook via een andere invalshoek bij te dragen aan de strijd tegen de eenzaamheid, en niet alleen die van ouderen…

 

BESTUUR

bottom of page