top of page
Logo_MZ_staand_RO.png
pexels-pixabay-236214.jpg

EENZAAMHEID 

Wat is eenzaamheid

 

Wat verstaan wij er wel en niet onder?

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn, maar het kan wel samenvallen. 

 

Wie ?

·     Alleenwonenden, met weinig of geen familie

·     Mensen zonder partner

·     Gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars 

·     Mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen voor een naaste kunnen te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid. 

·     Gepensioneerden; zij ondervinden een negatieve invloed op hun sociale contacten.

·     Mensen die gepest worden lopen een groot risico op eenzaamheid en sociaal isolement. 

Hoe?

·     Een nieuwe omgeving, zoals een verhuizing, kan een grote impact hebben op je sociale leven.

·     Bij werkloosheid valt vaak het contact met collega’s weg. 

·     Depressie. Eenzaamheid en depressie beïnvloeden en versterken elkaar. 

·     Gezondheidsklachten zijn een veel voorkomende oorzaak van eenzaamheid.

·     Beperking van je mobiliteit, niet bij anderen op bezoek kunnen gaan en niet  zelfstandig kunnen deelnemen aan activiteiten buitenshuis.

 

Eenzaamheid onder ouderen

 

Net als in de rest van Nederland leeft ook in Zoetermeer dit probleem. Magisch Zoetermeer werkt daarom samen met de community tegen eenzaamheid en haar partners. D.m.v. het uitwisselen van kennis en deelnemen aan bijeenkomsten proberen wij eenzaamheid in Zoetermeer ter verminderen.  In samenwerking met gemeente en lokale partners op het gebied van zorg is in 2018, 2019 en 2020 in kaart gebracht welke ouderen aandacht behoeven. Maar niet alle eenzame ouderen in Zoetermeer zijn zichtbaar. Daarom wil Magisch Zoetermeer de handen ineenslaan met inwoners van Zoetermeer. Alleen zij weten wie nog meer een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

 

Wie doet er wat tegen eenzaamheid

 

Doelstellingen Magisch Zoetermeer

In Nederland worden ouderen geacht langer zelfstandig te wonen en dat brengt echter het risico van eenzaamheid met zich mee. In de media valt hier veel over te lezen. Om dit maatschappelijke probleem te tackelen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het initiatief genomen tot de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Een krachtige beweging bestaande uit bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen die landelijk en lokaal het verschil maken om eenzaamheid te verminderen onder de noemer ’Een voor Eenzaamheid’.

 

Doelstellingen van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid zijn:

·       Maatschappelijke aandacht creëren voor eenzaamheid onder ouderen;

·       Het doorbreken en bespreekbaar maken van het taboe op eenzaamheid;

·       Een trendbreuk teweegbrengen zodanig dat de samenleving meer naar elkaar omkijkt.

 

pexels-andrea-piacquadio-3768131.jpg
bottom of page